Information om Luleå Marknad

Välkommen till Luleå vintermarknad
               21-22-23 mars 2019

  • För intresseanmälan använd ansökningsformuläret
  • Marknadsplatserna vi hyr ut är 3 x 3 meter första 3m kostar/600:- resterande platser kostar 500:-
  • El kostar: 230V á 200:- alla 3 dagar 32A á 1200:- alla 3 dagar
  • Bilar får ej köras inne på området efter kl 10.00 under marknadsdagarna och då ska också marknadsståndet vara i ordningsställt
  • När det gäller boende så hänvisar vi alla med husbil, husvagn till campingsplatserna. Boende/övernattning i bilar/husvagnar på uppställningsplatsen får ej förekomma

Här nedan kan du skriva ut både tillstånd till brandfarliga vätskor och gaser, samt marknadskartor